Retourbeleid

Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij de Wijn de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Banketbakkerij de Wijn staat er voor in dat producten voldoen aan de overeenkomst/ aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijk bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij de Wijn zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van het product zelf en indien mogelijk in de originele verpakking van het product. Omdat de producten van Banketbakkerij de Wijn levensmiddelen zijn en een beperkte houdbaarheid hebben, is het herroepingsrecht uitgesloten.

Klachten

Banketbakkerij de Wijn beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeld de klacht volgens deze procedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de  consument hiervan binnen de 14 dagen termijn van op de hoogte gesteld.

Oplossingen

Natuurlijk kunt u ons beter zo snel mogelijk bellen zodat wij direct u opmerkingen en of klachten kunnen oplossen.

Tel. 075-6281424

E-mail. info@banketbakkerijdewijn.nl