Leveringen

Banketbakkerij de Wijn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de consument aan Banketbakkerij de Wijn bekend heeft gemaakt. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij de Wijn daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien de levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Om het oplossen van de klachten te versnellen kunt ons altijd telefonisch bereiken tijdens onze openingstijden. Komen wij dan niet tot de juiste oplossing dient u dit alsnog schriftelijk te doen.

Bezorging en bezorgkosten

Voor taarten met of zonder kaartje en taarten met tekst geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.30 uur en 12.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zondagen en feestdagen. Banketbakkerij de Wijn behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Alle andere leveringen worden altijd de volgende dag bezorgt tussen 08.30 uur en 12.00 uur. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De taarten worden afgeleverd bij u thuis of op het vooraf afgesproken adres. Voor bedrijven geldt; bij de receptie (indien deze aanwezig). Banketbakkerij de Wijn is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de taart niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de taart bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de taart weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De taart wordt hierna 48 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever. Voor horeca-en instellingen geldt ; er wordt geleverd tot aan de eerste deur. Voor intern transport van goederen/produkten is banketbakkerij de Wijn niet verantwoordelijk.

Banketbakkerij de Wijn bezorgt in Zaanstad. De bezorgkosten bedragen € 4,00 per bezorg adres. Bij besteding boven €25,00 inclusief BTW komen de bezorgkosten te vervallen. Neem contact et ons op over de bezorging in andere plaatsen.